Onze algemene voorwaarden

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen gebeurt op eigen risico. Bij gezondheidsproblemen raadpleeg je best vooraf een huisarts of specialist.

1.2. De yogastudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3. De yogastudio is niet aansprakelijk voor diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van de yogastudio, dienen te worden vergoed.

2.Betaling en opzegging

2.1. Een proeverskaart, beurtenkaart of inschrijving voor een workshop of yogaweekend is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, de workshop of het yogaweekend, vindt er geen terugbetaling plaats van het lesgeld. De betaling is onomkeerbaar. De yogastudio stort geen geld terug.

2.3. De deelnemer kan een dag- en avondles annuleren tot 24u voor aanvang.

2.4. Bij ziekte en bij zwangerschap kan in overleg met de studio de beurtenkaart voor bepaalde tijd worden opgeschort.

2.5. Zwangerschap: als de deelnemer wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

3.Vakantie en annulering lessen

3.1. Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail op de website, via social media en 'live' in de studio.

3.2. Wanneer er onverwachts een les vervalt wegens onvoorziene omstandigheden dan komt de beurt automatisch terug op de kaart.

4. Wijzigingen van het lesrooster en de prijzen

4.1 De studio behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen.

4.2 De studio kan de indeling van het lesrooster wijzigen.