Onze privacy policy

Studio Yogakat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Yogakat respecteert de privacy van alle deelnemers. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna WBP) van 30/07/2018.

Contactgegevens Yogakat

De website www.yogakat.be wordt beheerd door Katleen Stroobants. Zij is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de WBP.

Katleen Stroobants
Minneveldstraat 84
B-3070 Kortenberg
Tel. +32485996949
hello@yogakat.be

Ondernemersnummer: 0772.794.149

Soort persoonsgegevens

Yogakat verwerkt persoonsgegevens van wie gebruik maakt van haar diensten en/of omdat iemand die gegevens zelf verstrekt. De mogelijke persoonsgegevens die Yogakat verwerkt:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bedrijfsnaam
- Straat en huisnummer
- Woonplaats
- Ondernemersnummer/BTW

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Yogakat heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Yogakat kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Doel van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor volgende doeleinden:

  • Naam en e-mailadres: voor de verzending van persoonlijke e-mails en nieuwsbrieven.

Dit is de naam en het e-mailadres die iemand zelf doorgeeft bij het versturen van een mail en/of door het inschrijvingsformulier in te vullen op de website of op sociale media.

  • (Bedrijfs-)naam, volledig adres, BTW-nummer: voor administratieve doeleinden (factuur).
  • Telefoonnummer: voor last minute veranderingen of annulaties via whatsapp of sms.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Yogakat neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bv. een medewerker van Yogakat) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yogakat verstrekt enkel en alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig voor een correcte uitvoering van de overeenkomst met haar klanten (ondernemingen die samen met Yogakat activiteiten organiseren) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens

Surfen op deze website kan op een veilige manier via een veilige HTTPS-verbinding met SSL_certificaat.

Bewaartermijn

Yogakat bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer iemand uitschrijft voor mails, wordt die meteen uit het systeem verwijderd.

Rechten

Iedereen heeft steeds het recht de toestemming voor het verwerken van zijn/haar gegevens in te trekken, waarna Yogakat de gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Iedereen heeft ook steeds recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens. Wie wil weten welke persoonsgegevens Yogakat van hem/haar verwerkt, kan een schriftelijk verzoek tot inzage doen. Mochten gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunnen die gegevens gewijzigd en/of aangevuld worden.

Iedereen kan zijn/haar persoonsgegevens ook (laten) overdragen, beperken en/of wissen. Ook hiervoor kan een schriftelijk verzoek worden gedaan.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage rechtmatig is, vraagt Yogakat een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen ter bescherming van de privacy. Yogakat neemt binnen de 4 weken dit verzoek in behandeling. Een verzoek mailen kan naar hello@yogakat.be.

Cookies

Om deze website zo goed mogelijk te laten werken en om de inhoud af te stemmen de persoonlijke voorkeuren van bezoekers, worden hier cookies gebruikt.

Cookies zijn kleine bestandjes die deze website koppelt aan de browser en het apparaat waarmee iemand deze website bezoekt. Meer informatie over cookies is o.a. hier te vinden.

Google Analytics

Om te weten hoe bezoekers de website van Yogakat gebruiken, om zo het gebruik van de website te kunnen optimaliseren, wordt Google Analytics gebruikt. Via deze website worden er ook analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk anoniem gemaakt. IP-adressen worden nadrukkelijk niet gebruikt.

Social media

Yogakat maakt het bezoekers makkelijk om de inhoud van haar website te delen via social media. Dit kan dankzij social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Facebook
Instagram
YouTube (nog geen links!)

Uitschakelen en verwijderen cookies

Cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan via de browserinstellingen. Op de website Your Online Choices (nog geen link!) is hierover meer uitleg te vinden.